In digitale projecten spelen wireframes een belangrijke rol in het creëren van draagvlak binnen de organisatie door het snel en visueel kunnen betrekken van belangrijke stakeholders en eindgebruikers.

De digitale projecten waar wij aan meewerken beginnen altijd met het helder krijgen van de klantvraag en het leren kennen van de eindgebruikers. Alle inzichten in dit proces worden verzameld en vastgelegd. Op basis van die informatie wordt de structuur van het digitale product uitgewerkt in wireframes. Vaak wordt het maken van wireframes onderschat of gezien als een overbodige en kostbare stap in het proces. In dit artikel leggen we de voordelen van wireframes uit en hoe deze 'simpele' schetsen juist heel waardevol zijn in jouw digitale project.

Wat zijn wireframes?

Een wireframe is een functionele weergave van een website of applicatie. Bij het maken van wireframes komt nog géén grafisch design kijken. Je zou het kunnen vergelijken met de blauwdruk van een huis. Je kijkt meer naar de inhoud dan de vorm van het digitale product. Je vindt de volgende details vaak terug in wireframes:

  • Overzicht van de verschillende soorten en type onderdelen
  • Indeling van de navigatie en pagina's
  • Hiërarchie van de content
  • Gebruikers interacties en routes door de digitale omgeving

Wat zijn de voordelen van wireframes?

Co-creatie met wireframen

Wireframes maken begint letterlijk met pen en papier. Je kunt een onderscheid maken tussen low-fidelity (lo-fi) en high-fidelity (hi-fi) wireframes. Lo-fi wireframes zijn snelle schetsen op papier en hi-fi gedetailleerde digitale wireframes. In veel projecten werken wij eerst in co-creatie met onze klanten de wireframes uit in creatieve sessies. Wireframen is een krachtige en visuele tool om samen met het projectteam snel ideeën en concepten te visualiseren.

Denken in componenten

Wij benaderen digitale oplossingen niet als een verzameling van pagina’s of schermen, maar als een verzameling van losse componenten die samen het grotere geheel vormen. Tijdens het wireframen word je gedwongen om in componenten en elementen te denken. Je voert bijvoorbeeld veel eerder inhoudelijke discussies met elkaar over welke type content op welke plaats moet komen. Voorbeelden van componenten zijn de hoofdnavigatie, een productitem in je webshop, het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief of het login gedeelte. Hieronder een voorbeeld van een component die wij hebben uitgewerkt als wireframe en vervolgens vertaald naar design.

De kloof tussen design en development

We zien het nog te vaak gebeuren dat digitale producten eerst volledig worden ontworpen en vervolgens over de schutting worden gegooid naar development. Naast het feit dat dit vaak overbodige discussies oplevert over elementen in het ontwerp, creëert het ook geen gezonde basis voor samenwerking en betrokkenheid. Veel problemen en onnodige kosten kunnen worden bespaard door development al in de conceptfase van digitale projecten te betrekken bij het wireframen. Bekijk hier ons ontwerpproces.

Snel en makkelijk feedback verzamelen

Wireframes kunnen relatief eenvoudig omgezet worden naar een klikbaar prototype. Dit is handig voor gebruikerstesten en om ideeën te presenteren aan stakeholders en/of projectleden. Op deze manier kun je de gebruiksvriendelijkheid vanaf het begin waarborgen en ontstaat er een hoge betrokkenheid bij het project. Één van onze favoriete tools voor het eenvoudig maken en delen van klikdemo's is Invision App.