Opdrachtgever

Bohn Stafleu van Loghum

In samenwerking met

Visual Ease, Stipp

Branche

Zorg, Onderwijs

Deliverables

Gebruikersonderzoek, Prototype, Design, Front-end Development

Van boek naar digitaal

Samen met Bohn Stafleu van Loghum (BSL) hebben wij twee online tools bedacht op basis van het NANDA, NIC en NOC classificatie systeem voor verpleegkundigen. De classificaties NANDA, NIC en NOC ondersteunen het volledige proces van verpleegkundig redeneren: van anamnese en diagnose tot uitvoering en evaluatie. De volledige theorie en inhoud van dit classificatie systeem is door BSL uitgegeven in drie dikke boeken. Een belangrijk doel voor BSL was om de inhoud van deze boeken ook digitaal te gaan ontsluiten. Het proces heeft geresulteerd in een tool voor de educatieve markt (verpleegkunde studenten) en een tweede tool voor de professionele markt (verpleegkundige in de praktijk).

Drie boeken NANDA, NIC en NOC

Educatieve tool

Het doel van de educatieve tool is om verpleegkunde studenten op een praktijkgerichte manier kennis te laten maken met het verpleegkundig proces volgens het classificatie systeem. Om de stof uit de boeken zo goed mogelijk te begrijpen hebben we in creatieve sessies samen met docenten en studenten van verpleegkunde opleidingen de theorie uitgebreid besproken en het proces stap voor stap doorlopen. Op basis van alle inzichten zijn we in korte iteraties ideeën voor de tool uit gaan werken en zo ontstonden de eerste schetsen.

In co-creatie met de opdrachtgever, docenten en studenten hebben we de schetsen steeds verder uitgewerkt naar een digitaal prototype. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in tool voor studenten, waarin op basis van een casus gewerkt kan worden aan een zorgplan. De student volgt hierin de stappen van het classificatie systeem op een visuele manier en kan een onderbouwing geven voor de gemaakte keuzes. De docent kan de uitwerkte casus van de student nakijken en beoordelen. Samen met de opdrachtgever hebben we de tool volledig functioneel uitgedacht en een eigentijds ontwerp gegeven. Lees hier meer over de tool op de website van NANDA, NIC en NOC.

Schets van Zorgresultaten
Schets van Anamnese
Journey Map Sessie Nanda Nic Noc
Mock-up van design
arrow_back arrow_forward

Praktijk tool

Naast de tool voor de educatieve markt hebben we ook gewerkt aan een tool voor de professionele markt. Doel van deze tool is om verpleegkundige in de praktijk te ondersteunen bij het maken van een verpleegplan voor hun cliënten. Samen met verpleegkundige en andere specialisten uit de praktijk hebben we ook deze tool van schets tot definitief ontwerp gerealiseerd. Momenteel wordt er druk gewerkt aan de bouw van deze applicatie. Lees hier meer over de tool op de website van NANDA, NIC en NOC.

Mock-up van de tool

Waar kunnen we jou mee helpen? Plan direct een video kennismaking in onze agenda!