De Uitdaging

SURF Is een ICT aanbieder voor het onderwijs en onderzoek. Het totaal aanbod bestaat uit duizenden producten en diensten, welke uiteen lopen van licenties voor Microsoft Office tot het gebruiken van rekenkracht op de super computer. SURF heeft ons gevraagd om te helpen bij de realisatie van een online catalogus, waar onderwijs- en onderzoeksinstellingen op een gebruiksvriendelijke en overzichtelijke manier producten en diensten van SURF kunnen vinden en aanschaffen.

Onze Aanpak

Het was belangrijk om de complete organisatie bij het proces te betrekken. Hiervoor zijn er creatieve sessies met verschillende afdelingen en stakeholders georganiseerd door ons. Gelijktijdig zijn we het veld ingegaan om gesprekken te voeren met de eindgebruikers en hebben we deze in kaart gebracht met persona's. Om de discussie levend te houden zijn we alle wensen en inzichten snel gaan visualiseren en testen met de organisatie en klanten. Dit doen we aan de hand van een klikdemo en 'live wireframe sessies'.

Het Resultaat

Uit alle sessies en interviews is er een inventarisatie gemaakt van functionaliteiten voor de online catalogus. Deze functionaliteiten hebben we geprioriteerd en samen met de visualisaties verwerkt in een samenvattend document (Functioneel Ontwerp). Voor dit project hebben we een prototype opgeleverd in de vorm van een klikdemo, welke op dit moment samen met het Functioneel Ontwerp wordt getest binnen de organisatie.