Digitalisering in het onderwijs

Als creatief partner zijn wij actief in de onderwijsbranche en helpen verschillende organisaties met digitaliseren.

  Afspraak maken

De uitdaging binnen het onderwijs

Nederland scoort hoog in de ranking van onderwijs, we staan in de subtop. Toch is dit geen gegeven, uitdagingen op het gebied van onderwijs vernieuwing, 'een leven lang leren' en hoge werkdruk vragen om nieuwe oplossingen en een andere kijk op het onderwijssysteem. Daarnaast digitaliseert de maatschappij in een rap tempo en het onderwijs moet daarin mee.

“Het is van belang dat het onderwijsveld nauwer betrokken wordt bij digitale ontwikkelingen. Onderwijsinstellingen (met name het funderend onderwijs en het mbo) zien zich vaak geconfronteerd met digitale lesmaterialen waar ze niet om gevraagd hebben en geen invloed op hebben kunnen uitoefenen. Het is tijd voor nieuwe vormen van samenwerking tussen het onderwijsveld, de uitgeverijen en distributeurs.”

Advies Onderwijsraad: Doordacht Digitaal, Onderwijs in het digitale tijdperk. www.onderwijsraad.nl

Co-Creatie in projecten

In het ontwerpproces leggen wij eerst de focus op het onderzoeken van het waarom, met welk doel en voor wie de oplossing is. Denken vanuit uw klant en niet enkel vanuit de organisatie. Dit alles doen we in creatieve sessies met jou en jouw klanten. We brengen in kaart wat de eindgebruikers doen en wat hun doel is van de organisatie, hierin ligt de ideale mix voor de uiteindelijke oplossing.

Betrokken bij het onderwijs

Naast onze passie om digitale oplossingen te maken, helpen we anderen ook graag bij het ontwikkelen van deze skills. Daarom zijn wij ook nauw betrokken in het onderwijs. Naast de stagiairs die elke periode ons kantoor voorzien van nieuwe inzichten en frisse blikken, helpen wij verschillende opleidingen bij het vormen van examens, examinering, assessmentweken en gastcolleges. Hiermee staan we met beide benen in het werkveld en weten ons in te leven in de diverse uitdagingen van het onderwijs.

Zit jij met een digitale uitdaging? Plan hier je afspraak in om de mogelijkheden te bespreken!